Omtrent 30 beboere var møtt opp og leder for velforeningen Roy Egil Våler ønsket alle velkommen. Velkommen var også journalist fra Raumnes. Etter en kort innledning ga han ordet over til Oddmar Blekkerud!

Innformasjon:

Vann i kjellere har vært en plage for beboerne på feltet mot skolen i nesten 20 år. 
Ordfører Oddmar Blekkerud tok en kort historikk rundt vannproblemet og ønsket å informere om hva kommunen hadde gjort og ville gjøre fremover. 
Det var kjørt et prosjekt med innleid konsulent i regi av kommunen som var ferdig i mars 2012. Hensikten var å gå grundigere inn på problemet og komme frem med løsninger. 
Alle avløpsrør er gjennomgått med kameraer for å avdekke uregelmessigheter. Det var kommet frem en 4-5 punkter (koblinger) som nå skulle være rettet på. Et av de større problemene er at for mye vann er ledet inn på samme sted, det skal løses ved å legge nytt avløpsrør langs riksvegen. 
Ytterligere tiltak er å grave en stor renne mot måsan nord-vest på feltet, men det kan ikke gjøre før til vinteren når det ble hardt i bakken.

Beslutning:

Det ble satt ned en gruppe på 6 personer som skal være en pressgruppe og ikke minst formidle informasjon mellom beboerne og kommunen. 
Gruppen består av: Roy Egil Våler, Geir Fagersand, Steinar xxxxxxx, Terje Gulbrandsen, Svein xxxxxx og Odd Fossum. Det kom inn enkelte spørsmål/forslag til informasjonen som ble gitt. Arbeidsgruppen skal samle seg i løpet av mai.
Det skal også gjøres henvendelse til kommunen om opprettelse av gruppen og at det ønsket informasjon om prosjektets videre arbeide fra kommunen side.