Kommunen har nå vedlikehold gatelysene og ved kontroll 26 oktober 2014 var det kun 1 lys som ikke fungerte.

************

Foreningen har skrevet flere brev til kommunen.  I forbindelse med rullering av kommunens trafikkplan sendte vi inn forslag om at gatelysene skulle settes i stand.  Det fikk vi positiv tilbakemelding på og lysstolpene som står idag skal lyssettes.

Når det nå går mot mørkere tider mangler det lys i mange av stolpene.  Vi har gjort kommunen oppmerksom på det og venter på tilbakemelding.

Legg inn deler av brevet som er sendt til kommunen.

Login Form