Årsmøte fant sted på skytterhuset 28.mars 2012 kl 1900.

1.      Innkalling godkjent.

2.      Valg av møteleder og referent.

a.      Møteleder: Kurt Haugland.

b.     Referent: Birger Tverfjell.

3.     Årsmelding ble lest opp og godkjent.

4.     Regnskap ble gjennomgått og godkjent.

5.     Planer for kommende år

a.      Budsjett gjennomgått og godkjent

b.     Medlemskontingenten forblir uendret på kr. 250,- pr husstand.

c.      Visjon og arbeidsplan gjennomgått og godkjent.

6.     Forslag:

a.      Vannskader feltet.

Begrensing av vannskader på kjellere som gjentatte ganger får vann i kjelleren. Styrets innstlling: Inviterer til nytt møte etter påske i klubbhuset til Sport’n pga lavt oppmøte her på årsmøte. Årsmøtet bevilger inntil kr 5.000,- til utgifter forutsatt at gruppen blir etablert. Leder av pressgruppa har møterett på velforeningens styremøter så lenge gruppa består.

b.     Brårudaksjonen

Styrets innstilling: Brårudaksjonen/Aksjon Brårud legges formelt som undergruppe i velet.
Enstemmig vedtatt.

8. Valg.  Ingen innvendinger i valget.


Leder:                         Geir Fagersand.

Nestleder:      

Kurt Haugland

. (nyvalgt, for 2 nye år til)

Kasserer:         Ingrid Marie Sørensen

Styremedlem:            Lena Hageberg Olsen.

Styremedlem:            Bjørg Røkke

.

Styremedlem:            

Jeanette Lystad

. (nyvalgt, for 2 nye år til)
Styremedlem: Roy Egil Våler

Ungdomsrepr: Fred Hammer

Revisor:          Eli Blekkerud.

Revisor:          Bodil Holmgren.