Årsmøte fant sted på skytterhuset 8.mars 2013 kl 1900.

 

Agenda:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder og referent.
 3. Årsmelding.
 4. Regnskap.
 5. Planer for kommende år;
   1. Budsjett 2013
   2. Kontingent 2013
   3. Visjon og arbeidsplan
 6. Innkomne forslag;
  1. Brårud familiestue (informasjon)
 7. Valg